logo

ОФЕРТА за изпълнение (труд и материали)

Цени за м2 в лева,

без ДДС

1. Покривни хидроизолации с пасти ИЗОМАКС

 

  • Изпълнение на покривна хидроизолация - гаранция 5 г.
16,90
  • Изпълнение на покривна хидроизолация - гаранция 10 г.

21,90

  • Ремонт на ламаринени покриви - гаранция 5 г.

16,90

2. Изпълнение на подземни хидроизолации с ИЗОЕЛАСТ

 
  • Подземни хидроизолации - гаранция 10 г.
 
- хоризонтални 18,90

- вертикални

19,90

3. Изпълнение на полимерциментова хидроизолация ИзоМРАЗ за обитаеми площи

26,90

  • Тераси - настилка - гаранция 5 г.
 

Забележки: Предлаганите цени са ориентировъчни и се уточняват след оглед на обекта.