hydocolors products 5 06 ИЗОЕЛАСТ е носител на наградата "Най-добър строителен продукт за 2009 г" на конкурса на списание "1 към 1 в строителството", както и на наградата "Най-добра хидроизолация за 2009 г" на конкурса на портала "www.CityBuild.bg".ИЗОЕЛАСТ е течна хидроизолация за основи на сгради, на база SBS модифициран битум и специално разработения и патентован емулгатор „ИЗОМАКС”. Тази комбинация гарантира 100% водозащита, висока еластичност и здравина на изолацията.ИЗОЕЛАСТ представлява най-високото качество течна хидроизолация по европейски стандарт EN 15814 и носи маркировката CE.

 • Хидроизолация само в две "ръце" !
 • Може да се нанася веднага след декофриране на пресния бетон;
 • Устойчива на киселинни подпочвени води;
 • Ускорено съхнене - 4 часа;
 • 100% екологичен продукт!
 • UV-устойчив - подходящ и за покриви.

 

hydocolors products 5 01   hydocolors products 5 02   hydocolors products 5 03   hydocolors products 5 04   hydocolors products 5 05   hydocolors products 5 06   hydocolors products 5 07   hydocolors products 5 08   hydocolors products 5 09   hydocolors products 5 10   hydocolors products 5 11   hydocolors products 5 12

 • Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения - подложен бетон, фундаментни стени и др.
 • "Зелени" покриви - градини;
 • Хидроизолации работещи на отрицателен воден натиск /подлези, тунели/;
 • Прекъсване на капилярна влага /под зидарии/;
 • Хидроизолация на покриви.

 • Водонепропускливост: клас W2B /EN15820/;
 • Устойчивост на натиск: клас С2B /EN15815/;
 • Способност за премостване на пукнатини: клас СB2 /EN15812/;
 • Стабилност на размерите при висока температура: издържа /EN15818/;
 • Огъваемост при ниски температури: издържа /EN15813/;
 • Време на съхнене - под 4 часа при нормални условия (T = 23±1°C; влажност ≤ 50%);
 • Топлоустойчивост - над 130°С;
 • Огъваемост - минус 5°С;
 • Якост на опън - над 960 N/mm2;
 • Сцепление - над 2,0 МРа;
 • Относително удължение - над 400%;
 • Възпламеняемост - няма.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да са здрави, незамръзнали и добре почистени. По ъглите между под и стени, и "работещи" фуги трябва да се направят холкери с цименто-пясъчен разтвор или да се постави компенсаторна лента ИЗОМАКС.


ИЗОЕЛАСТ е напълно готов за работа директно от опаковката, без разбъркване или друга подготовка. Не смесвайте продукта с пълнители или други материали. В зависимост от влажността на основата и температурата на въздуха добавете до 5% вода за получаване на удобна за работа консистенция.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛЦИЯТА

 1. С четка, с дълъг косъм, нанесете Екогрунд-ИЗОМАКС (200гр/кв.м) и изчакайте пълното изсъхване на грунда от около 30 минути.
 2. С назъбена маламашка нанесете слой ИЗОЕЛАСТ, върху който веднага се залепва стъклена мрежа и отново без изчакване, нанесете ИЗОЕЛАСТ, така че да се получи слой на „гребен“.
  Изчакайте пълното изсъхване на положения пласт (около 4 часа при t=23°С и влажност на въздуха 50%).
 3. Нанесете с гладка маламашка изравнителен слой, който покрива напълно „гребена“ от предишния слой и изчакайте пълното му изсъхване (около 24 часа при нормални условия).

Общ разход: 4 kg/m2. За оптимални резултати използвайте маламашки с височина на гребена 4 милиметра.

За да се предпази от наранявания при обратното засипване, хидроизолацията трябва да бъде защитена чрез залепване на 5 см XPS или монтаж на дренажна мембрана.

При хидроизолация срещу подпочвени води ИЗОЕЛАСТ се полага върху подложния бетон, преди армираната фундаментна плоча. В този случай ИЗОЕЛАСТ следва да се нанася с четка с дълга дръжка на 3 слоя. 

 • пластмасови кофи от 10 кг и 30 кг.

 • Съхранение при температури не по-ниски от 5°С;
 • Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство.

Почистване: Инструментите се почистват с вода докато ИЗОЕЛАСТ е още в мокро състояние. След изсъхване да се използва почистваща паста "ИЗОМАКС", газ, терпентин или други органични разтворители. Използвайте ръкавици при работа.

 • Подземни хидроизолации - 4,0 кг/кв.м
 • "Зелени покриви" - 5,0 кг/кв.м