hydocolors products 6 18 ИЗОАСФАЛТ представлява студена смес от полимербитумна суспензия, каменни фракции с подбран зърнометричен състав, минерални пълнители и вода. Полага се ръчно, подобно на саморазливна замазка.ИЗОАСФАЛТ е водонепропускливо, износоустойчиво, тънкослойно асфалтово покритие, предотвратяващо течове и отрицателното въздействие на природните и климатични фактори, върху настилки на открито и закрито.

 • абсолютна хидроизолация;
 • изключително здрав и износоустойчив;
 • устойчив на масла и антифризи;
 • дебелината на покритието е само 6-8 мм;
 • много високо сцепление, както с основата, така и с автомобилните гуми.
   

hydocolors products 6 01   hydocolors products 6 02   hydocolors products 6 03   hydocolors products 6 04   hydocolors products 6 05   hydocolors products 6 06   hydocolors products 6 07   hydocolors products 6 08   hydocolors products 6 09   hydocolors products 6 10   hydocolors products 6 11   hydocolors products 6 12   hydocolors products 6 13   hydocolors products 6 14   hydocolors products 6 15   hydocolors products 6 16   hydocolors products 6 17   hydocolors products 6 18   hydocolors products 6 19   hydocolors products 6 20

 

Износоустойчиво и хидроизолационно покритие върху:

 • покриви-паркинги;
 • нови и стари бетонови и асфалтови настилки на открити и закрити паркинги;
 • тротоари около сгради със сутеренни етажи;
 • алеи.

Обемно тегло 2050 ± 50 kg/m3 (БДС EN 13 813)
Повърхностна твърдост 45.0 N/mm2        Клас SH50 (БДС EN 13 813)
Устойчивост на износване 4.30 cm3/50 cm2     Клас А6 (БДС EN 13 813)
Удароустойчивост 200 cm (БДС EN 12691:2006)
Адхезия с основата 1.5 N/mm2         Клас В 2.0 (БДС EN 13 813)
Водопропускливост не                    Клас I (БДС EN 1504-2)
Коефициент на топлопроводност 0.70 W/mоK (БДС EN12 524)
Устойчивост на масла (загуба на маса) 0,4 %                  Клас А (БДС EN 12697-43)

 

1. Подготовка на основата

Повърхността трябва да бъде добре подравнена, с правилни наклони, почистена от прах, мазни петна, строителни отпадъци и др. Пукнатини по основата с дълбочина или широчина по-голяма от 10мм трябва да бъдат запълнени предварително с подходящ разтвор. Върху добре подготвената здрава и чиста основа се нанася с четка ЕКОГРУНД „Изомакс”, с разход 0,5кг/м². При полагане на Изоасфалт върху стара бетонова или друга порьозна повърхност грундирането се извършва двукратно.
След изсъхване на грунда, за бързо и точно разпределяне на сместа ,върху основата , на разстояние 1 м един от друг, се монтират лесно преместваеми водачи /”майки”/ от самозалепващи се ленти или дървени летви с дебелина 6 мм и широчина 5 см.


2. Подготовка на сместа

Изваждат се двата компонента от пластмасовата кофа.
Първо се смесват двата течни компонента: съдържанието на малката кофа (компонент А) се излива в голямата кофа и към него се прибавя при непрекъснато разбъркване активаторът (компонент В. Разбъркването да се извършва с електрически мискер с 200-300 оборота/мин. След това, отново при непрекъснато разбъркване се прибавя компонент С (каменните фракции).

Разбъркването продължава 1 минута до получаване на течлива, хомогенна, зърнеста смес.


3. Полагане на покритието

Добре изсъхналата грундирана повърхност на основата задължително се навлажнява с вода непосредствено преди самото полагане. Количеството на водата трябва да е такова, че повърхностт, върху която ще се полага ИЗОАСФАЛТ да бъде винаги мокра, но без локви.
Разбърканата смес от ИЗОАСФАЛТ веднага се разлива по повърхността / 1 кофа 25кг приблизително върху 2 кв.м/. Разпределя се равномерно с подходящи профилирани гребла, след което се уплътнява и заглажда с релефен валяк.
Полагането се извършва на ивици с широчина 1м, като снажданията между съседните ивици се заглаждат така, че да се получи обща повърхност. Горният слой на отлятото покритие в мокро състояние трябва да бъде гладък, като "водно огледало".
Дебелината на положения слой трябва да бъде около 6 - 8мм.


4. Уплътняване

Обикновено не е необходимо специално уплътняване на положения пласт, тъй като уплътняването на положеното покритие става от движението на автомобилите. За обекти с малка интензивност на движение , след втвърдяване на покритието се препоръчва уплътняване чрез преминаване неколкократно с автомобил или леки, ръчноводими валяци или трамбовки.

Върху положеното покритие се забранява движение до втвърдяване на сместа!

Времето за втвърдяване зависи от температурата на основата и на въздуха, от влажността, наличието на вятър и др. При нормални условия - температура на въздуха 23°С и влажност 50% времето за втвърдяване на сместа за пешеходен трафик е 4 - 8 часа, а за автомобилен трафик 12 - 24 часа.


5. Полагане на запечатващ слой

Запечатващият слой от ИЗОАСФАЛТ ФИНИШ осигурява пълно покриване на микропорите, получени вследствие на изпаряването на водата, а също така и хомогенен цвят на изпълненото покритие. Полага се с четки, след пълното втвърдяване (около 24 часа) на основния пласт ИЗОАСФАЛТ.
Разходна норма: 250 гр/м2.


6. Ограничения за полагане

ИЗОАСФАЛТ не се полага ако температурата на основата или въздуха /едно от двете/ е по-ниска от +5°С.
Сместа не се полага по време на дъжд или когато има опасност от валеж.
Сместа не се полага и в случаите, когато поради висока относителна влажност на въздуха е възможно значително удължаване на времето, необходимо за втвърдяване.

ISOASFALT colors

 • Пластмасови кофи 25 кг.

Съхранение и транспорт при температура не по-ниска от 5°С.

Да се пази от замръзване!!!

За достигане на максимални експлоатационни характеристики на готовото покритие се препоръчва в продължение на 7 дни след полагането на „ИЗОАСФАЛТ“ да се ограничава скоростта на движение до 30км/ч, да няма резки спирания, потегляния или маневри на място!

Инструментите се измиват с вода докато сместа е още мокра. След изсъхването й за почистване се използват газ, терпентин и други органични разтворители. При работа да се използват ръкавици. Попаднала върху кожата смес се отстранява веднага и мястото трябва да се измие веднага с вода и сапун.