hydocolors products 1 01 Течна топлoизолация – ИзомаксТЕРМТечна топлоизолация против мухъл и конденз!Елиминира причините за образуване на конденз и мухъл!
ИзомаксТЕРМ представлява декоративен топлоотразяващ латекс за вътрешни стени и тавани на база водна дисперсия и специални полимерни микросфери. Предлагаме тониране по палитра на Levis, но можете да го тонирате и сами с масовите оцветители за бои.

hydocolors products 1 02 hydocolors products 1 03

ТоплоизолацияСпециалните полимерни микросфери представляват еластични кръгли затворени клетки с много малка специфична повърхност, които поглъщат топлинна енергия само повърхностно и веднага излъчват по-голямата част от нея обратно. Вследствие на този отразяващ ефект се намалява интензивността на топлопренасяне, а с това намаляват и топлинните загуби. Тъй като сферите са полимерни, те са еластични и не могат да бъдат счупени при разбъркването на материала, както иначе се случва с материали съдържащи керамични или стъклени сфери. Размерът на микросферите в ИзомаксТЕРМ е 20-30 микрона, което е 4 пъти по-малко от размера на керамичните и стъклените сфери. Именно затова ефектът на топлоотразяване е много по-голям и много по осезаем, дори само при допир.
Ниска топлопроницаемостСпецифичният състав и структура на ИзомаксТЕРМ формират покритие с нисък коефициент на топлопроницаемост - ß = 1.58 W.h0.5/m².K за сравнение ß = 18.3 W.h0.5/m².K за обикновена латексна боя, което осигурява топла контактна повърхност на стенните повърхности, предотвратява образуването на конденз и създава усещане за комфорт - стените вече не „теглят” и не излъчват „хлад”.
Енергоспестяващ ефектПри преобладаващият в България режим на отопление „изключване - сутрин и включване - вечер” затоплянето на помещенията започва след затопляне на студената стенна конструкция. Топлоотразяващият ефект на покритието с ИзомаксТЕРМ осигурява по-бързо затопляне на помещението, респективно по-малки разходи за парно отопление и електрически ток. През лятото възпрепятства влизането на топлина в помещенията.
Здравословен ефектСпорите на плесенните гъби са навсякъде и се нуждаят от постоянна влага за да се развият, а мухъла е доказан причинител на астма и проблеми с дихателните пътища. След полагане на покритие от ИзомаксТЕРМ повърхностната температура на стените се повишава и се намалява възможността за поява на конденз, което предотвратява появата на плесен и мухъл по стените, като по този начин се създават здравословни условия на обитаване.
Екологичен ефектСъветът на Европа и Европейският парламент с Директива 2004/42/ЕС ограничиха съдържанието на летливи органични съединения (ЛОС) в различните видове бои с цел намаляване на вредните емисии, отделяни в атмосферата, както и директното вдишване на полагащите боята или обитателите на помещението. Съдържанието на ЛОС в ИзомаксТЕРМ е под 0.1 g/l, което е 300 пъти по-малко от максимално допустимото съдържание съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ДВ бр.25 от 30.03.2010 г.).
Дишащ ефектМикропорестата структура на топлоотразяващият латекс ИзомаксТЕРМ осигурява висока паропропускливост на покритията - стените могат да „дишат”, а изключително ниската обемна маса на микросферите води до ниска плътност на покритието, от което следва повишена топлоизолационна способност.
Обемен ефектПокритието с ИзомаксТЕРМ не влияе върху размерите на помещенията, не ги стеснява, осигурява възможност за полагане на всички труднодостъпни места, няма фуги, няма „топлинни мостове” в ъглите на помещенията.
Коефициент на топлопроводност λ = 0.035±0.005 W/m.K

 • Плътност - 0.55±0.05 g/cm3;
 • Вискозитет - 1000 – 3000 mPa.s;
 • Адхезия с основа – 1.50 N/mm2;
 • рН стойност - 7.0 0.5 (неутрална);
 • Блясък на филма – напълно матов, по ЕN ISO 2813;
 • Клас по реакция на огън по EN13501-1: Bs1d0;
 • Външен вид на филма (визуално) - равен, до леко релефен;
 • Коефициент на топлопроницаемост - ß = 1.58 W.h0.5/m².K;
 • Коефициент на водопропускливост – 0.01 kg/m2. h0.5;
 • Коефициент на пренасяне на водни пари V= 120 g/m2.d;
 • Число на дифузно съпротивление на водни пари μ = 50;
 • Време на съхнене при 23°С – 2 h за 1 слой; 12 h – за пълно изсъхване;
 • Добра устойчивост на мокро триене и миене - клас 3 по ЕN ISO 11998;
 • Съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) - по-малко от 0.1 g/l.

За отстраняване на съществуващ мухъл засегнатите повърхности трябва да бъдат обработени с подходящи препарати. След това върху тях се нанася ИзомаксТЕРМ, като площта на покритието трябва да бъде най-малко с 50 см по-широка във всички посоки. За предпазване от поява на конденз, който се явява среда за развитие на мухъл, се препоръчва нанасяне на ИзомаксТЕРМ върху вътрешните повърхности на всички външни стени и тавани, както и задължително ивица най-малко 50 см по ъглите между външни стени и вътрешни стени и тавана. За постигане на максимален енергоспестяващ ефект и осигуряване на топлинен комфорт топлоотразяващият латекс трябва да се нанесе като крайно покритие върху всички вътрешни стени и тавани на помещенията.
Подготовка на материалаОтворете внимателно капака и с помощта на шпакла или мистрия старателно отделете материала от стените на опаковката. Разбъркайте с електрически миксер (бъркалка) с високи обороти (1000-1500 об./мин.) съдържанието на опаковката до пълно втечняване.При необходимост, за по-лесно разнасяне с валяк, материалът може да се разреди с вода до 3 % (30 мл вода на 1 литър ИзомаксТЕРМ). Полагане на ИзомаксТЕРМИзомаксТЕРМ се нанася върху циментови, гипсови, вароциментови повърхности, боядисани с латексови бои стени и тавани, добре залепени тапети и др. Основата за нанасяне на покритието трябва да бъде здрава, суха, чиста и гладка. За предотвратяване преразхода на материал се препоръчва повърхностите да се грундират с ИзомаксТЕРМ-грунд, при разходна норма около 50 г/кв.м. Върху предварително грундираната и изсъхнала повърхност нанесете един слой ИзомаксТЕРМ с бояджийска четка или едровлакнест валяк от полиамидни влакна (дължина на влакната 10-13 мм). Разход на материал за 1 слой: 0.160 - 0.170 литра за 1 кв.м (80 - 85 г/кв.м). Нанасянето с четка се препоръчва за малки площи – до 5 кв.м. Преди употреба валякът или четката трябва задължително да се омокрят и изцедят чрез изтръскване.Внимание: Преди започване работа с валяка и между всеки слой трябва да се нанесе по един слой ИзомаксТЕРМ с четка по
всички ръбове и ъгли на помещението!При нанасяне с валяк се препоръчва използването на ваничка. Ваничката се напълва до ръба на рифелованата част, валякът
се напоява равномерно и се заглажда задължително, без натиск, по рифелованата част на ваничката. Валякът трябва винаги да е добре и равномерно напоен с материал, да се движи без натиск по повърхността и материала да се разнася бързо, без многократно минаване на едно и също място. По принцип, при добре напоен валяк, две/три минавания в една посока и връщане в обратна на едно и също място е достатъчно за формиране на необходимия слой ИзомаксТЕРМ. След пълното изсъхване на така положения слой (около 2 часа при 23°С) по същия начин се полагат още два слоя.

 • ИзомаксТЕРМ може да се тонира машинно от нас, по палитра на Levis;
 • ИзомаксТЕРМ може да се тонира в домашни условия с обикновени оцветители за латекс.

 • Чували от 25кг;
 • Кофи от 10кг и 20кг.

 • Съхранение при температури не по-ниски от 5°С;
 • Срок на съхранение: най-малко 12 месеца от датата на производство.

Обща разходна норма: 0,5 литра за 1 кв.м., за три "ръце".
Минималната дебелина на крайното изсъхнало покритие трябва да бъде 0.3 - 0.4 мм.
Поставяйте плътно капака на използваната опаковка до изчерпване на цялото количество материал!

Опаковка                Цена на опаковка           Покривна площ            Цена на материал на 1 кв. м
    кофи    

  2 литра                           30,00 лв                          4 кв.м                                  7.50 лв
  5 литра                           66,00 лв                        10 кв.м                                  6.60 лв
10 литра                         120,00 лв                        20 кв.м                                  6.00 лв             
                           

             
      
Цени на ИзомаксТЕРМ - грунд

Разходна норма : 50 грама за 1кв. м

Опаковка                   Цена на опаковка           Покривна площ          Цена на материал на 1 кв. м

   0,5 кг                                  7,80 лв                         10 кв.м                               0.78 лв
     1 кг                                 12,00 лв                         20 кв.м                               0.60 лв


Всички цени са в лева с ДДС.