hydocolors products 3 01 ИЗОМАКС-ЕЛАСТА® е еднокомпонентна, супер-еластична, дебелослойна течна хидроизолация за плоски покриви, несъдържаща разтворители, на база финодисперсна система от SBS-модифициран битум, патентования емулгатор „ИЗОМАКС“ и армиращи влакна. ИЗОМАКС-ЕЛАСТА е единствената, течна хидроизолационна мембрана за покривни хидроизолации, на българския пазар, отговаряща на всички технически изисквания на Наредба №2 за "Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения". (ДВ бр. 89/2008г.)

 

 • Изомакс-ЕЛАСТА е материал който Ви дава 100% сигурна защита от дъжд и сняг!
 • 900% еластичност Ви гарантират невъзможност за разскъсване, повреда или разлепване вследствие на естествените движения на конструкцията.
 • Научно доказана трайност на материала от над 15 години, което е над всички стандарти!
 • Практически доказана трайност на изолацията от 2000 година насам!
 • Ускорено съхенене до 4 часа.
 • 100% екологичен продукт.

001 003 005 007 008 009 010

 

  hydocolors products 3 02   hydocolors products 3 03   hydocolors products 3 04

 • Хидроизолация на нови плоски и наклонени покриви;
 • Ремонт на ламаринени покриви;
 • Ремонт на битумни керемиди;
 • Ремонт на етернитови покриви;
 • Външни фасадни фуги;
 • Хидроизолация на топлоизолации от всякакъв вид;
 • Ремонт и поддръжка на стара хидроизолация на покриви.

 • Плътност: 1,07 ± 0,05 g/сm³;
 • Топлоустойчивост: над 140°С;
 • Огъваемост: минус 15°С;
 • Адхезия с бетон: над 1,25 Мра;
 • Еластичност: над 900%;
 • Еластично възстановяване: над 85%;
 • Време на съхнене: около 4 часа при нормални условия (T = 23±1°C; влажност ≤ 50%).

Качествените характеристики на "Изомакс-ЕЛАСТА" са гарантирани при точното спазване на технологията на полагане: 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността, върху която ще се нанася  "Изомакс-ЕЛАСТА" трябва да се почисти и обезпраши. Не бива да има остатъци от строителни смеси, масла или други понижаващи сцепленеито вещества. При наличие на фуги между отделни плоскости, панели или други "работещи" фуги, то същите трябва да се обезпечат чрез монтаж на компенсаторна лента за фуги, която предотвратява напуквания в тези участъци. При ремонти, първо се оглеждат и маркират критичните места чрез цветен спрей, креда или друг, удобен начин. Ремонтирайте разлепените шевове, снадки, пукнатини, мехури, бордове и участъци с по-напреднал стадий на повреди, чрез "кърпеж" с армиращ материал - полиестерен воал или мрежа и паста "Изомакс-ЕЛАСТА". Така обработени, тези места стават най-здравите и сигурни участъци върху целия покрив. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА

 1. С четка, с дълъг косъм, се нанася "Екогрунд ИЗОМАКС" върху цялата повърхност.
 2. След изсъхване на грунда (около 20 мин.), се полага първи армиран пласт изолация, състоящ се от слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА, отгоре плътно прилепен полиестерен воал или стъклена мрежа и отново слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА.
 3. След пълното изсъхване на предходния пласт, се полага втори армиран пласт изолация, състоящ се от слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА, отгоре плътно прилепен полиестерен воал или стъклена мрежа и отново слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА.
 4. След пълното изсъхване на предходния пласт изолация се нанася един слой  Изомакс-ЕЛАСТА.
 5. Нанася се финален слой цветна Изомакс-ЕЛАСТА, която дава максимална UV защита и естетическа завършеност на хидроизолацията.

 

* Дебелината на всеки слой паста е около 1,5 мм

** Да се предпазва от дъжд и замръзване до пълното изсъхване на положения пласт!

 • Цветните хидроизолационни пасти Изомакс-ЕЛАСТА се нанасят като последен слой;
 • Цветното покритие дава максимална защита срещу UV лъчите и по този начин допълнително предпазва изолацията от стареене;
 • Този последен слой дава възможност да бъде постигната естетическа завършеност на изолацията.
цвят 001 цвят 002 цвят 003 цвят 004

 • Пластмасови кофи - 5 кг, 10кг и 20кг;
 • Полиетилен-полипропиленови чували - 25кг.

Съхранение и транспорт при температура не по-ниска от 5°С.Да се пази от замръзване!!!

 • Нови покривни изолации -   5,0 кг./кв.м. с два армиращи пласта ПЕВ/СМ;
 • Ламарини и битумни керемиди - 3,0 кг./кв.м. с армиращ пласт от ПЕВ само по снадки и нитове;
 • Фасадни фуги - 2,0 кг./кв.м. с един армиращ пласт от ПЕВ.